30.11.2015

Kirjan vuosi

Alduksen painamia kirjoja on ollut esillä syksyisillä kirjamessuilla sekä Helsingissä, että alan suurimmassa ja merkittävimmässä tapahtumassa Frankfurtissa. Frankfurtissa Alduksen tänä vuonna painamista kirjoista nähtiin viisi. Neljä niistä oli esillä Aalto-yliopiston kustantamon,
Aalto ARTS Booksin osastolla. Muotoilusta, mediasta, taiteesta sekä visuaalisen kulttuurin eri alueilta kirjoja julkaiseva Aalto ARTS Books oli puolestaan osa Suomen yhteisosastoa.

– Kirjatuotantomme on tänä vuonna tuplaantunut viimevuodesta, joten mukanaolo Euroopan ja ehkä koko maailmankin merkittävimmässä kirjatapahtumassa sopii meille hyvin. Messuilla on nähtävissä läpileikkaus maailman parhaista kirjoista, toteaa Juhani Saloranta.

– Mitään erityistä trendiä ei Frankfurtin messuilla ollut nähtävissä, mutta huomionarvoista oli kuitenkin digitaalisen painamisen osuus kirjatuotannossa. Se on kirjojen osalta edelleen varsin vähäinen, vaikka digipainamisen markkinat ovat muuten voimakkaassa kasvussa, jatkaa Saloranta.

Viides Alduksen messuilla nähty teos oli Suomen kauneimpien kirjojen joukkoon valittu taiteilija Olli Marttilan näyttelyluettelo. Jyväskylän Taidemuseon tilaaman teoksen on suunnitellut graafinen suunnittelija Teija Lammi.

Samainen teos oli esillä kauneimpien kirjojen joukossa myös Helsingin Kirjamessuilla lokakuussa.

Jos messut jäivät jostain syystä väliin, niin voit tutustua messujen antiin katsomalla Frankfurtin messuvideon tästä tai lukea Helsingin Kirjamessujen Messulehden tästä

Kirjateema on muutenkin ajankohtainen, sillä kuluva vuosi 2015 on ollut Kirjan vuosi.
Siitä lisää Kirjan vuosi 2015 -nettisivuilla, jonne voit piipahtaa tästä

Vihreää, mutta mautonta painamista

Ympäristöstään vastuullisena kirjapainona Aldus on jo pitkään ollut mukana ympäristövaikutuksiltaan neutraali painaminen- ohjelmassa tarjoamalla asiakkailleen ClimatePartner -hiilineutraaleja painotuotteita. Niiden painamisessa kompensoidaan juuri se hiilidioksidipäästö, mikä syntyy kyseisen painotuotteen valmistuksessa.

Alduksessa painetaan ympäristöystävällisesti myös paljon erilaisia pakkauksia. Niistä iso osa on elintarvike-pakkauksia, joiden painamiseen käytetään erityisen turvallisia ja tarkoin testattuja Low Migration -värejä. Tämä siitä syystä, että elintarvikepakkaus ei saa antaa tuotteeseen vierasta makua tai hajua, eikä siitä saisi siirtyä tuotteeseen haitallisia aineita.

Elintarvikepakkauksissa käytetään hyvinkin erilaisia materiaaleja ja valmiita pakkauksia säilytetään eri lämpötiloissa, joten suurimpia haasteita Low Migration -värien kehittämisessä onkin ollut värien kiinnipysyvyys ja niiden säilyminen muuttumattomana koko tuotteen elinkaaren ajan. Muita värien valmistusprosessissa huomioitavia seikkoja ovat mm. painotapa ja se, miten lopullinen tuote pakataan.

Aldus käyttää kaikissa elintarvikepakkauspainatuksissa Siegwerk Groupin valmistamia Foodpack-sarjan värejä. Värit ja sävyt sekoitetaan tarkasti jokaista painotyötä varten erikseen Siegwerkin Nokian tuotantoyksikössä. Näin mahdollisten migraatiohaittojen alkuperä voidaan selvittää vielä vuosienkin jälkeen.

Painovärien elintarvikekelpoisuus ja standardit on määritelty Suomen elintarvikelainsäädännössä ja niitä valvoo myös EU:n asetukset, joiden mukaan kaikkien elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketukseen joutuvien materiaalien tai tarvikkeiden tulee olla sellaisia, ettei niistä pääse siirtymään elintarvikkeeseen haitallisia aineita sellaisia määriä jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumuksessa tai heikentää sen aistinvaraisia, kuten haju-, maku- ja ulkonäköominaisuuksia.

Lisää ClimatePartner hiilineutraaleista painotuotteista voit lukea:

http://issuu.com/messukeskus/docs/kirja15_messulehti_issuu