Ympäristöstään vastuullisena kirjapainona Aldus on jo pitkään ollut mukana ympäristövaikutuksiltaan neutraali painaminen- ohjelmassa tarjoamalla asiakkailleen ClimatePartner -hiilineutraaleja painotuotteita. Niiden painamisessa kompensoidaan juuri se hiilidioksidipäästö, mikä syntyy kyseisen painotuotteen valmistuksessa.

Alduksessa painetaan ympäristöystävällisesti myös paljon erilaisia pakkauksia. Niistä iso osa on elintarvike-pakkauksia, joiden painamiseen käytetään erityisen turvallisia ja tarkoin testattuja Low Migration -värejä. Tämä siitä syystä, että elintarvikepakkaus ei saa antaa tuotteeseen vierasta makua tai hajua, eikä siitä saisi siirtyä tuotteeseen haitallisia aineita.

Elintarvikepakkauksissa käytetään hyvinkin erilaisia materiaaleja ja valmiita pakkauksia säilytetään eri lämpötiloissa, joten suurimpia haasteita Low Migration -värien kehittämisessä onkin ollut värien kiinnipysyvyys ja niiden säilyminen muuttumattomana koko tuotteen elinkaaren ajan. Muita värien valmistusprosessissa huomioitavia seikkoja ovat mm. painotapa ja se, miten lopullinen tuote pakataan.

Aldus käyttää kaikissa elintarvikepakkauspainatuksissa Siegwerk Groupin valmistamia Foodpack-sarjan värejä. Värit ja sävyt sekoitetaan tarkasti jokaista painotyötä varten erikseen Siegwerkin Nokian tuotantoyksikössä. Näin mahdollisten migraatiohaittojen alkuperä voidaan selvittää vielä vuosienkin jälkeen.

Painovärien elintarvikekelpoisuus ja standardit on määritelty Suomen elintarvikelainsäädännössä ja niitä valvoo myös EU:n asetukset, joiden mukaan kaikkien elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketukseen joutuvien materiaalien tai tarvikkeiden tulee olla sellaisia, ettei niistä pääse siirtymään elintarvikkeeseen haitallisia aineita sellaisia määriä jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumuksessa tai heikentää sen aistinvaraisia, kuten haju-, maku- ja ulkonäköominaisuuksia.