ClimatePartner

Ympäristöstään vastuullisena kirjapainona Aldus on jo vuodesta 2012 tarjonnut asiakkailleen ClimatePartner -hiilineutraaleja painotuotteita. Niiden painamisessa kompensoidaan juuri se hiilidioksidipäästö, mikä syntyy kyseisen painotuotteen valmistuksessa. Hiilineutraali painotyö saa oman ID-numeron ja QR-koodin, jonka avulla jokainen voi katsoa CP-nettisivuilta paljonko hiilidioksidia tuotteen painamisen yhteydessä on syntynyt ja mihin kansainväliseen ympäristöprojektiin kyseisen painotuotteen päästökaupasta saadut varat on ohjattu. ClimatePartner-järjestelmällä ja -ohjelmilla on kansainvälinen sertifiointi.

Aldus tekee ympäristölle hyvää

Kirjapaino Aldus on ensimmäinen suomalainen painotalo, joka yhteistyössä ClimatePartnerin kanssa vähentää sekä omaa että painamiensa tuotteiden hiilijalanjälkeä. Asiakkailleen Aldus tarjoaa mahdollisuuden tilata ympäristöä säästävä painotuote ja osallistua kansainväliseen ympäristöprojektiin.

 Lue lisää ClimatePartnersin sivulta.

Meidän hiilijalanjälkemme

Vastuullisena painotalona olemme selvittäneet, kuinka suuri hiilijalanjälkemme on sähkön, lämmön ja muun energiankulutuksen perusteella laskettuna. Tästä on hyötyä sekä asiakkaallemme että meille itsellemme, koska vastuullinen tuotanto ei ainoastaan säästä ympäristöä, vaan myös alentaa kustannuksia.

Kohti pienempää hiilijalanjälkeä ja yhä vastuullisempaa toimintaa pyrimme muun muassa seuraavin keinoin:

  • Seuraamme energiankäyttöämme.
  • Mittaamme ja tehostamme jatkuvasti paperien, painovärien, painopeltien ja muiden materiaalien käyttöä.
  • Minimoimme materiaalihukkaa ja tehostamme hukkamateriaalin hyödyntämistä.
  • Kehitämme palvelukokonaisuuksia, jotka vähentävät logistiikan aiheuttamaa ympäristörasitusta.

ClimatePartner-yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme vaivattoman mahdollisuuden vähentää ympäristön kuormitusta ja hillitä ilmastonmuutosta. Kun asiakkaamme haluaa antaa panoksensa ympäristön hyväksi, hän voi tilata meiltä ilmastovaikutuksiltaan neutraalin painotuotteen. Me laskemme tilatun painotuotteen hiilijalanjäljen ja asiakkaamme kompensoi tuotteen hiilidioksidipäästöt osallistumalla itse valitsemaansa kansainväliseen ympäristöprojektiin.

Kyse on ennen kaikkea toiminnasta ilmaston hyväksi, sillä päästökaupan vaikutus painotyön kokonaishintaan on vain 1–2 prosenttia.